ΤΟΠΙΚΑ

Mηχανικοί ΤΕΙ Σερρών: Στη Βουλή ο αποκλεισμός τους από Κτηματολόγιο

Αναφορά στη Βουλή απευθυνόμενη προς τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης κ. Κυριάκο Πιερρακάκη αναφορικά με την αφαίρεση ειδικοτήτων από την λίστα Διαπιστευμένων Μηχανικών Κτηματολογίου κατέθεσε ο Βουλευτής Πέλλας με τη Ν.Δ. κ. Γεώργιος Καρασμάνης.
 
3DR Engineering
Συγκεκριμένα, ο κ. βουλευτής με επιστολή του επισημαίνει την αφαίρεση από την λίστα Διαπιστευμένων Μηχανικών κτηματολογίου, των Μηχανικών Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας, όπως αναφέρεται στο ως προς συζήτηση νομοσχέδιο με τίτλο «Εκσυγχρονισμός του Ελληνικού Κτηματολογίου, νέες ψηφιακές υπηρεσίες και ενίσχυση της ψηφιακής διακυβέρνησης», και αιτείται απάντησης.
 
Υπενθυμίζουμε πως στο σχετικό υπόμνημα που απέστειλε στο Ελληνικό Κοινοβούλιο ο Πανελλήνιος Σύλλογος Πτυχιούχων Μηχανικών Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας (ΠΣΠΜΓΤ) και επισυνάπτεται στην κατάθεση αναφοράς του Βουλευτή, σημειώνονται τα εξής:
 
ΘΕΜΑ: Υπόμνημα του Συλλόγου Πτυχιούχων Μηχανικών Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας ΤΕ, ως προς τη συζήτηση του νομοσχεδίου με τίτλο: «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ, ΝΕΕΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ».
 
Όσον αφορά τα Προσόντα διαπιστευμένου Μηχανικού για το Κτηματολόγιο και συγκεκριμένα την παράγραφο α του άρθρου 24, για άλλη μία φορά παρατηρείται η απομόνωση και περιθωριοποίηση των πτυχιούχων ΤΕ με μία παράγραφο. Ενώ η αρχική τοποθέτηση επί του νομοσχεδίου ορθά συμπεριλάμβανε την ειδικότητά μας, εντέχνως, αμέσως μετά τη διαβούλευση και πριν φτάσει στο Ελληνικό Κοινοβούλιο προς συζήτηση το αρχικό νομοσχέδιο είχε τροποποιηθεί ως προς το δικαίωμα διαπίστευσης, αφήνοντας απ’ έξω την ειδικότητά μας.
 
Πρόκειται αρχικά για νομικό ατόπημα, διότι επανειλημμένα έχει εντοπιστεί και αναγνωριστεί η καθυστέρηση/άρνηση της διοίκησης, προς διευθέτηση του ζητήματος καθορισμού των επαγγελματικών δικαιωμάτων των Πτυχιούχων Μηχανικών Τεχνολογικής Εκπαίδευσης και σίγουρα υπαίτιοι δεν είναι οι Πτυχιούχοι Μηχανικοί. Εντούτοις κάθε προσπάθεια, κάθε βήμα βελτίωσης, ξαφνικά βρίσκει προσχώματα και πέφτει στο κενό.
 
Τα ΤΕΙ ιδρύονται με νόμο του Κράτους το 1983.
 
Ένα εξάμηνο πριν την αποφοίτηση του πρώτου σπουδαστή θα έπρεπε να έχουν εκδοθεί τα ΠΔ καθορισμού επαγγελματικών δικαιωμάτων.
 
Με το νόμο το 2916/2001 τα ΤΕΙ εντάσσονται στην Ανώτατη Εκπαίδευση.
 
Με την απόφαση του Υφυπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων υπ’ αριθμ. 52411/Ε5/25-05-2005 συγκεκριμένα αναφέρεται πως
 
«Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους, οι πτυχιούχοι του Τμήματος Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας του ΤΕΙ Σερρών αποκτούν τις απαραίτητες, σύμφωνα με διεθνή πρότυπα, θεωρητικές και τεχνολογικές γνώσεις και τεχνικές δεξιότητες ώστε να μπορούν να απασχοληθούν σε όλους τους τομείς του γνωστικού αντικειμένου του Τμήματος, είτε ως αυτοαπασχολούμενοι, είτε ως υπεύθυνοι ή στελέχη σχετικών ιδιωτικών ή δημοσίων επιχειρήσεων, οργανισμών και υπηρεσιών.»
 
Ταυτόχρονα, οι Πτυχιούχοι Μηχανικοί Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας (συμπεριλαμβανομένων των Τοπογράφων Μηχανικών ΤΕ, όπως διαμορφώθηκαν οι σχολές), είναι μία από τις τρείς ειδικότητες στην Ελλάδα με δυνατότητα υπογραφής τοπογραφικών διαγραμμάτων και υποβολής τους στον υποδοχέα του Ελληνικού Κτηματολογίου.
 
Όσον αφορά την απόφαση του Δ’ Τμήματος του ΣτΕ, υπ’ αριθμ. 267/2016, την οποία επικαλούνται και ερμηνεύουν κατά το δοκούν διάφοροι σύλλογοι, όπως αναφέρεται και στο σκεπτικό υπ’ αριθμ. 13, αρχικά, εξετάζεται συγκεκριμένη ατομική περίπτωση. Εν συνεχεία διαπιστώνεται για άλλη μια φορά η παράλειψη της διοίκησης ως προς την έκδοση ΠΔ Επαγγελματικών Δικαιωμάτων και επιπλέον τονίζεται πως:
 
“τόσο η Διοίκηση, κατ’ ενάσκηση της κανονιστικής της αρμοδιότητας, όσο και ο κοινός νομοθέτης, μπορούν να επιτρέπουν την πρόσβαση σε επαγγελματικές δραστηριότητες για μια μεταβατική περίοδο, εξ αρχής, όμως, και υποχρεωτικώς, χρονικά προσδιορισμένης (ώστε να μην καθίστανται οι μεταβατικές ρυθμίσεις, δια της τυχόν συνεχιζόμενης αδράνειας της διοικήσεως ή του νομοθέτη, de facto πάγιες) εωσότου εκδοθεί το πάγιο κανονιστικό πλαίσιο άσκησης των σχετικών επαγγελματικών δραστηριοτήτων.”
 
Γίνεται αντιληπτό, εν τοις πράγμασι, πως παρά τη σαφή και ξεκάθαρη έλλειψη ΠΔ ΕΔ με υπαιτιότητα της Διοίκησης, ότι ο νομοθέτης και η Διοίκηση, έχουν το δικαίωμα να επιτρέψουν την πρόσβαση σε επαγγελματικές δραστηριότητες.
 
Εκτός των άλλων αναφέρεται πως στο πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνονται:
 
Μαθήματα ειδικής υποδομής, όπως Τοπογραφία Ι & II & III, Εισαγωγή στη Γεωπληροφορική, Εισαγωγή στη Χαρτογραφία, Αλγοριθμικές Βάσεις στη Γεωπληροφορική, Χωροταξικός Σχεδιασμός, Οδοποιία.
Μαθήματα ειδικότητας, όπως Βάσεις Δεδομένων, Οδοποιία II, Θεματική Χαρτογραφία, Εφαρμογές Παγκοσμίου Δορυφορικού Συστήματος Εντοπισμού Θέσης (GPS), Κτηματολόγιο, Εφαρμογές σε Πολεοδομικό και Χωροταξικό Σχεδιασμό (GIS III).
Επιπροσθέτως, η εξωτερική Αξιολόγηση του Τμήματος Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας του ΤΕΙ Σερρών του Σεπτεμβρίου του 2012 αναφέρει στην τελευταία της παράγραφο:
 
“Overall, it is the opinion of the committee that the Department of Geomatics and Surveying has the potential to fulfill a missing role in Greece’s technical education, occupy an important market niche in the much-needed area of applied technological training and support that is currently void, and provide employment opportunities to its graduates that are not only beneficial to them but important for the local and regional economy and necessary for the overall healthy development of Greece.”
 
Κατόπιν των παραπάνω γίνεται σαφές πως οι Πτυχιούχοι Μηχανικοί Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας ΤΕ, πληρούμε όλες τις επιστημονικές και ηθικές προϋποθέσεις για τη λήψη άδειας διαπιστευμένου μηχανικού για το Κτηματολόγιο και την εγγραφή στο μητρώο.
 
Επιπρόσθετα, σας καλούμε να αναρωτηθείτε ποιες και πόσες είναι οι πραγματικές ανάγκες του Ελληνικού Κτηματολογίου για την ολοκλήρωσή του. Στο βωμό μεμονωμένων συμφερόντων επιθυμείτε την εκ νέου καθυστέρηση ολοκλήρωσής του;
 
Πρόκειται για ηθικό μαρασμό.
 
Βλέπουμε να εισακούονται και εφαρμόζονται παράλογα αιτήματα συντεχνιών και διερωτόμαστε αν πρόκειται για φάρσα. Αλήθεια, αυτή είναι η εφαρμογή της «Αριστείας»; Επιμελώς και διαχρονικά οι Πτυχιούχοι Μηχανικοί ΤΕ απομονώνονται ή/και τιμωρούνται, γιατί; Εξαιτίας του χαμηλού βαθμού εισαγωγής σε θεσμοθετημένα Κρατικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα;
 
Είμαστε επιστήμονες, είμαστε, επαγγελματίες, είμαστε άνθρωποι, είμαστε εδώ.
 
Με το παρόν υπόμνημα εκφράζουμε τις ανησυχίες και την απογοήτευση των χιλιάδων Μηχανικών Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας και Τοπογράφων Μηχανικών ΤΕ. Δεν επιθυμούμε να αντιταχθούμε σε κανέναν, αλλά να συμπορευτούμε όλοι μαζί για το συμφέρον της χώρας, της επιστήμης και του κλάδου.
 
Αναμένουμε από το Ελληνικό Κοινοβούλιο να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων.